Nxënësit e ShMQSh “Saraj”-Shkup, bënë prezentimin e një projekti për Sindromin Down

Nxënësit e ShMQSh “Saraj”-Shkup, bënë prezentimin e një projekti për Sindromin Down

Sot u mbajtë një aktivitet i radhës në ShMQSh “Saraj”-Shkup.Gjatë prezentimit nxënësit e ShMQSh Saraj – Shkup, paraqitën njohurit mbi Sindroma Down, Trizomia 21 apo Mongoloizmi quhet një mutacion gjenetik i veçant tek njeriu, tek i cili njeriu posedon kromozomin e 21.Sindroma Daun është një çrreullim kromozomesh që vjen si rezultat i vonesës në zhvillimin fizik, intelektual dhe gjuhësor. E gjith ky prezentim u realizua nën mbykqyrjen e mentores prof.Nezrane Rustemi.

Shpërndaj:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *