Nxënësit e ShMQSh “SARAJ”-Shkup vizituan Institutin Francez në Shkup (Foto)

Qëllimi i vizitës është që nxënësit të zhvillojnë njohurit, aftësit dhe të njohin nga afër këtë institut dhe punën e tij në shtetin tonë. Nxënësit u pritën nga Znj. Milena Matiç ku u bisedua dhe u bë prezentimi i bibliotekës dhe numri i titujve në këtë bibliotekë si dhe aktivitete e ndryshme në këtë institut. Nxënësve ju mundësua që të shohin nga afër sallat dhe bibliotekat me libra, u njoftuan edhe me mënyrën e antarsimit në këtë bibliotekë, gjithashtu nxënësit patën mundësi të parashtrojnë pyetje në sferat që ju intereson. E gjith kjo vizitë u realizua nën mbykqyrjen e mentorit prof. Arijeta Memeti.

Shpërndaj:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *