SEKRETAR

Behare Vesel-Rustemi, Sekretare.

Shpërndaj: