STAFI

1.Xhejlan Xhelili, Prof. e Gjuhë dhe letërsi shqipe
2. Dritmira Murtezani, Prof. e Gjuhë dhe letërsi shqipe.
3. Hurijet Nesimi, Prof. e Gjuhë dhe letërsi shqipe.
4. Merita Bakiu, Prof. e TFSH.
5. Fatime Saidi, Prof. e Gjuhës maqedone.
6. Sami Murati Prof. i Gjuhës angleze.
7. Arijan Shabani, Prof. i Gjuhës angleze.
8. Sejhan Jakupi, Prof. e Gjuhës gjermane.
9. Arijeta Memedi, Prof. e Gjuhës frenge.
10. Nermine Shabani, Prof. e Ekonomisë.
11. Xhejnet Osmani, Prof. e Menaxhmentit.
12. Semra Idrizi, Prof. e Fizikës.
13. Arlind Bakiu, Prof. i Kimisë.
14. Nezrane Rustemi, Prof. e Biologjis.
15. Bujar Ramani, Prof. i Historis.
16. Muharem Aziri, Prof. i Gjeografis.
17. Burhan Muharemi, Prof. i Bazat e biznesit, punës afariste dhe mësimit praktik.
18. Agnesa Asllani, Prof. e Ekonomis.
19. Latife Memedi, Prof. e Bazave të së drejtës dhe Rregullimi konstituiv.
20. Fazile Rameti, Prof. e sociologjis.
21.  Burim Rexhepi, Mr-Prof. i Informatikës dhe Gjuhë Programore.
22. Valdeta Jonuzi, Prof. e artit figurativ.
23. Sihana Jakupi, Prof. e Muzikës.
24. Fjolla Ismaili, Prof. e Muzikës.
25. Edona Ziberi, Prof. e Sport dhe aktivitete sportive.
26. Suat Bilalli, Prof. i Sport dhe aktivitete sportive.
27. Ismail Ibishi, Prof. i Historis.
28. Agron Ajdini, Prof. i Ekonomis.
29. Adnan Ademi, Prof. i Mësim Praktik
30. Ardian Jakupi, Prof. i Ekonomis
31. Bleron Kovaçi, Prof. i Drejtësis.
32. Burim Kovaçi, Prof. i Sport dhe aktivitete sportive.
33. Zual Kadri, Prof. e Gjuhës Maqedone.
34. Zenije Murtezani, Prof. e Matematikës.
35. Xheneta Ademi, Prof. e Logjikës.
36. Shqipe Aliti, Prof. e Matematikës.
37. Semial Fazli, Prof. e Gjuhës Angleze.
38. Sema Halil, Prof. e Matematikës.
39. Nusejba Seferi, Prof. e Gjuhës Gjermane.
40. Goran Andonovski, Prof. e Gjuhës Latine.
41. Tina Nikodinovska, Prof. e Gjuhës Maqedone.
42. Fitnete Murat, Prof. e Gjuhës Shqipe.
43. Fatime Xheladini , Prof. e Gjuhës Shqipe.
44. Besa Imeri , Prof. e Biologjisë.
45. Bisera Alili , Prof. e Gjuhës Angleze
46. Garip Duraku , Prof. i Filozofisë.

Shpërndaj: