STAFI

1.Xhejlan Xhelili, Prof. e Gjuhë dhe letërsi shqipe
2. Dritmira Murtezani, Prof. e Gjuhë dhe letërsi shqipe.
3. Hurijet Nesimi, Prof. e Gjuhë dhe letërsi shqipe.
4. Merita Bakiu, Prof. e TFSH.
5. Fatime Saidi, Prof. e Gjuhës maqedone.
6. Isamet Bakiu, Mr. i Gjuhës angleze.
7. Arijan Shabani, Prof. i Gjuhës angleze.
8. Sejhan Jakupi, Prof. e Gjuhës gjermane.
9. Arijeta Memedi, Prof. e Gjuhës frenge.
10. Nermine Shabani, Prof. e Matimatikës dhe Ekonomisë.
11. Ilmije Iseni, Prof. e Matematikës dhe Ekonomisë.
12. Semra Idrizi, Prof. e Fizikës.
13. Arlind Bakiu, Prof. i Kimisë.
14. Nezrane Rustemi, Prof. e biologjis.
15. Bujar Ramani, Prof. i Historis.
16. Muharem Aziri, Prof. i Gjeografis.
17. Burhan Muharemi, Prof. i Bazat e biznesit, punës afariste dhe mësimit praktik.
18. Agnesa Asllani, Prof. e Ekonomis.
19. Latife Memedi, Prof. e Bazave të së drejtës dhe Rregullimi konstituiv.
20. Fazile Rameti, Prof. e sociologjis.
21. Burim Rexhepi, Prof. i Informatikës.
22. Valdeta Jonuzi, Prof. e artit figurativ.
23. Sihana Jakupi, Prof. e Muzikës.
24. Fjolla Ismaili, Prof. e Muzikës.
25. Edona Ziberi, Prof. e Sport dhe aktivitete sportive.
26. Suat Bilalli, Prof. i Sport dhe aktivitete sportive.

27. Ismail Ibishi, Prof. i Historis.

Shpërndaj: