MISIONI

MISIONI
• Përfitimi i diturive të zbatueshme.
• Zbatimi i teknologjisë moderne arsimore.
• Përcjellja e trendëve dhe modernizimit të arsimit përmes përsosjes
• Profesionale të kuadrit mësimorë.
• Ngritja e vetëdijes ekologjike te nxënësit dhe përgjegjësitë shoqë

Shpërndaj: