VIZIONI

VIZONI
Tendenca e shkollës është të krijohen kushtet për realizimin e mësimit cilësorë dhe bashkëkohor përmes të cilit do të mundësohet plotësimi i nevojave dhe interesave të nxënësve , fitimi i diturive cilësore dhe ngritja e vetëdijes ekologjike tek nxënësit.

Shpërndaj: