Nxënësit e ShMQSh “SARAJ”-Shkup vizituan Radio Televizionin e Maqedonisë (RTM2) – (Foto)

Nxënësit e ShMQSh “SARAJ”-Shkup vizituan Radio Televizioni e Maqedonisë (RTM2) Qëllimi i vizitës është që nxënësit të zhvillojnë njohurit, aftësit dhe të njohin nga afër stafin dhe punën që bëhet në RTM 2, një ndërrmarje publike, themelues i të cilit është Kuvendi i Republikës së Maqedonisë. Nga ana e të punsuarve të RTM2 u bë një prezantim për televizionin prej ditës së themelimit të këtij institucioni e deri më sot. Nxënësve ju mundësua që të shohin nga afër sallat dhe puntorit si dhe një ditë pune se si zhvillohet në televizion , gjithashtu nxënësit patën mundësi të parashtrojnë pyetje në sferat që ju intereson.

Shpërndaj:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *