Nxënësit e ShMQSh “SARAJ”-Shkup vizituan Bibliotekën Nacionale Universitare “Shën Kliment i Ohrit” (Foto)

Nxënësit e ShMQSh “SARAJ”-Shkup vizituan Bibliotekën Nacionale Universitare “Shën Kliment i Ohrit” Qëllimi i vizitës është që nxënësit të zhvillojnë njohurit, aftësit dhe të njohin nga afër bibliotekën më të madhe në shtetin tonë. Nga ana e të punsuarve në bibliotekë u bë një prezantim për bibliotekën prej ditës së themelimit të këtij institucioni e deri më sot. Nxënësve ju mundësua që të shohin nga afër sallat dhe magazinet me libra, u njoftuan edhe me mënyrën e antarsimit në këtë bibliotekë, gjithashtu nxënësit patën mundësi të parashtrojnë pyetje në sferat që ju intereson. E gjith kjo vizitë u realizua nën mbykqyrjen e mentorit prof. Hyrjete Nesimi.

Shpërndaj:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *