Nxënësit e ShMQSh “Saraj”-Shkup vizituan Muzeun Historik të Republikës së Maqedonisë (Foto)

Nxënësit e ShMQSh “Saraj”-Shkup vizituan Muzeun Historik të Republikës së Maqedonisë ku u sqarua veprimtaria dhe puna se si funksionon që nga fillimi e deri më sot. E gjithë kjo vizitë u realizua nën mbykqirjen e mentorit prof.Bujar Ramani.

Bashkëpunimi dhe qëllimi i vizitës ishte që nxënësit të jenë të njoftuar për historin e përgjithshme të këtij muzeu si dhe një korelacion të popullit shqiptar dhe rolin e tyre ne këtë muzej.

 

Shpërndaj:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *