Nxënësit e ShMQSh “SARAJ” -Shkup në garën “Hour of code FEIT 2017” arrijn të marin vendin e parë, dytë dhe tretë

Nxënësit e ShMQSh “SARAJ” -Shkup ishin pjesë e garës “Hour of code FEIT 2017” , ku arritën të marrin vendin e parë në fakultetin e elektroteknikës dhe shkencave informative-FEIT në lëndën e Informatikës në projektin i cili organizohet për të treguar se çdokush mund të mësojë bazat në programim C++ dhe të zgjerojë pjesëmarrjen në fushën e shkencave informative.�Në këtë garë mentor ishte profesor Burim Rexhepi kurse pjesëmarrës ishin nxënësit e vitit të dytë Isra Jonuzi , Armend Baki, Jasmina Mamuti, Jehona Ademi, Urim Demiri dhe Kanita Halimi.�Gara ishte e ndarë në disa kategori si (Infinity), ku nxënësi Emir Dauti morri vendin e parë dhe Armend Baki vendin e tretë, kurse Urim Demiri në kategorinë (AppLap) morri vendin e dytë.

Shpërndaj:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *