Megaprojekti i radhës në Sh.M.Q.Sh Saraj –Shkup

Vazhdojnë aktivitetet dhe punët në Sh.M.Q.Sh ” Saraj “- Shkup, sot u furnizuan të gjitha kabinetet me mjetet mësimore përkatëse si kabineti i Biologjisë , Kimisë , Fizikës ,Matematikës , Historisë si dhe me pajisjet sportive për lëndën e Sportit.Të gjithë këto mjete dhe pajisje do të jenë në disponim për nxënësit e Sh.M.Q.Sh ” Saraj “- Shkup,për punën praktike.
Qëllimi i aktivitetit është që shkolla jonë të ketë arsim cilësor si dhe përveç mësimin teorik të bëhet edhe mësimi praktik (vizuel).

 

Shpërndaj:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *