“Punë praktike për të qenë më afër tregut të punës”

Ekonomi…!
“Punë parktike për të qenë më afër tregut të punës”
Vazhdojnë aktivitetet në Sh.M.Q.Sh ” Saraj “- Shkup, sot nxënësit e drejtimit ekonomik –Teknik i ekonomisë bënë një vizitë në ndërmarrjen private “Dauti Komerc” një kompani gjigante . Po ashtu u bisedua për të kryer pjesën praktike në këtë kompani .
Qëllimi i aktivitetit është që këto nxënësë të jenë shembull për kalimin integral si komponentë themelore e ekonomisë së tregut si dhe një bashkëpunim më i thellë i Sh.M.Q.Sh ” Saraj “- Shkup me kompanin “Dauti Komerc” në çdo sferë ekonomike dhe avancimi i dy institucioneve për një qëllim të përbashkët .

Shpërndaj:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *