Bashkëpunim i ShMQSh Saraj- Shkup me ShMK Nikolla Karev-Strumicë (Foto)

Sot nxënësit e ShMQSh “Saraj”-Shkup ishin pjesë e projektit “Integrimi ndëretnik në arsim në Republikën e Maqedonisë” dhe patën mundësi që të vizitojnë SHMK “Nikolla Karev”-Strumicë.

Qëllimi i këtij projekti ishte bashkëpunimi dhe njoftimi i nxënësve të dy shkollave të mesme përmes aktiviteteve të ndryshme edukativo-sportive. Përveç aktiviteteve, pjesë e agjendës ishin edhe vizita e objekteve fetare dhe qendrës së qytetit të Strumicës.

 

Shpërndaj: