” EKO – SHKOLLË “

” EKO – SHKOLLË ”

Vazhdojnë aktivitetet në Sh.M.Q.Sh ” Saraj “- Shkup, sot në bashkëpunim me ndërrmarjen e Qytetit të Shkupit ” Parqe dhe Gjelbërim ” bëmë mbjelljen e luleve me një profesionalizëm të vërtetë.Një faleminderim për ndërrmarjen e Qytetit të Shkupit ” Parqe dhe Gjelbërim ” .

Përveç mbjelljes së luleve dhe kujdesin për mirëmbajtjen e tyre shkolla jonë e fitoi statutin
” EKO – SHKOLLË “.

Qëllimi i aktivitetit është që këto lule të rriten të shëndosha, të lulëzojnë dhe të shërbejnë si shembull për të gjithë nxënësit për një ambient më të pastër.

Shpërndaj:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *