Drejtori i Sh.M.Q.Sh “Saraj” pjesmarrës në seminarin për ndryshimin e planprogrameve të drejtimit Ekonomik-Teknik i ekonomisë (Foto)

Sot drejtori i Sh.M.Q.Sh “Saraj”-Shkup, Bedri Gjureci morri pjesë në seminarin për ndryshimin e planprogrameve mësimore të drejtimit Ekonomik-Teknik i ekonomisë. Në këtë seminar u diskutua për ndryshim të programeve dhe planeve mësimore si dhe kapacitetet institucionale te shkollës tonë për ndryshim,adaptim dhe inovacione në profilet e ndryshme ekonomike.Pjesëmarrës në këtë aktivitet ishin të gjithë shkollat e mesme profesionale ekonomike në R.Maqedonisë të kordinuar nga këshilltarja për lëndët ekonomike.

Shpërndaj:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *